menu
MVO Nederland

Relatie event

C Concept Communicatie Coördinatie Doelgroep 900 partners en andere stakeholders als overheid, politiek, NGO’s en pers Doelstellingen

· binden, boeien, activeren (potentiële) partners
· kennis delen over activiteiten en resultaten
· netwerken met en tussen partners onderling
· publiciteit

Client MVO Nederland In samenwerking met
Diana Kruft Eventmanager MVO Nederland

MVO Nederland gelooft in de kracht van bedrijven om bij te dragen aan een duurzame en eerlijke wereld. In hun visie spelen bedrijven een sleutelrol bij het realiseren van weerbare en gelukkige mensen (people), een rijke natuur (planet) en een gezonde economie (profit). Maar bedrijven kunnen dat niet alleen. Overheden, kennisinstellingen, ngo’s, vakbonden zijn belangrijke stakeholders voor het realiseren van een transitie  naar een duurzame wereld. De missie van MVO Nederland is het inspireren, verbinden en versnellen van zo veel mogelijk bedrijven en organisaties op  weg naar klimaatneutrale, circulaire en inclusieve bedrijfsmodellen en sterke en stabiele bedrijfsresultaten.

Aagje inC. mag inmiddels voor het zesde opeenvolgende jaar een bijdrage leveren aan het Nieuwjaarsevent van MVO Nederland. Elk jaar zijn we nauw betrokken bij de conceptontwikkeling, denken we mee bij het invullen van de gehele communicatiemix en nemen we tijdens de voorbereiding en uitvoering zowel coördinerende als uitvoerende taken op ons.
De laatste jaren lag de focus enerzijds op het samenstellen en voorbereiden van een actueel en inhoudelijk krachtig plenair programma en het voeren van de regie tijdens showtime en anderzijds uit het voorbereiden van de interactieve marktplaats.

NS

Kick-off event

Bekijk de volgende case