menu
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Innovatie event

C Concept Coördinatie Doelgroep 2.000 beslissers, beleidsmakers en innovatoren bij bedrijfsleven, kennis- en maatschappelijke instellingen en overheden op het gebied van milieu, mobiliteit, transport, ruimte en water Doelstellingen

De Innovatie-estafette stimuleert innovaties in infrastructuur en milieu in onze delta. Zo werken we aan een duurzame inrichting van Nederland: een voorwaarde voor de actieve ontwikkeling van de economie die ons land nodig heeft. Bedrijfsleven, kennisinstituten en overheden zorgen hier samen voor. Doelen van de Innovatie-estafette zijn:
· Vliegwiel zijn voor innovaties
· Doorbraken realiseren
· Mensen in beweging brengen

Client Ministerie van Infrastructuur en Milieu In samenwerking met
Henk van Maanen Directeur Van Nelle Fabriek

De Innovatie-estafette versnelt innovatie en daarmee de economische groei en leefbaarheid in Nederland. Het is een veelzijdig netwerk en podium voor innovatie in Nederland. Ondernemers, wetenschappers, beleidsmakers en burgers kunnen samenwerken aan concrete projecten; over sectorgrenzen heen en publiek-privaat. Zo komen duurzame, slimme en sociale doorbraken tot stand voor de maatschappelijke uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor komen te staan.

Aagje inC. heeft de coördinatie van de beursvloer tijdens zowel de voorbereiding als de uitvoering op zich genomen. Op deze vloer presenteerden zich ruim 100 bevlogen standhouders. Het ging om stuk voor stuk unieke stands met ieder hun eigen afmetingen, meubilair en AV.

De film Dogville, die zich afspeelt op een platte set, waarop de huizen worden aangegeven met witte lijnen en er verder heel summier gebruik wordt gemaakt van andere decoratieve elementen, vormde het concept voor de beursvloer. Dit betekende onder andere dat de standhouders hun stand minimalistisch en papierloos dienden in te vullen. Er werd een beroep gedaan op hun creativiteit. Ook op dat vlak stond Aagje inC. hen met veel plezier bij. Met een verrassende, inspirerende en effectieve beursvloer als resultaat.